ภาพกิจกรรม
5 ก.พ. 63 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการสอนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศั
( จำนวน 5 รูป / ดู 350 ครั้ง )
4 ก.พ.63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
( จำนวน 2 รูป / ดู 217 ครั้ง )
3-4 ก.พ.63 ท่าน ผอ.เข้าร่วมการอบรม"การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น"
( จำนวน 3 รูป / ดู 192 ครั้ง )
31 ม.ค. 63 อบรมหัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (กิจกรรมนันทนาการ)
( จำนวน 5 รูป / ดู 220 ครั้ง )
24 ม.ค. 63 ลงพื้นที่โดยร่วมกับทางทีมงานรายการบุญไม่จำกัด ถ่ายทำรายการกับครอบครัวเด็กนักเรียนของศูนย์
( จำนวน 5 รูป / ดู 192 ครั้ง )
23 ม.ค. 63 อบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และประชุมประจำเดือน มกราคม63
( จำนวน 5 รูป / ดู 183 ครั้ง )
17 ม.ค. 63 อบรมการจัดทำ Log book และการจัดทำแผนบริการเฉพาะครอบครัว IFSP
( จำนวน 5 รูป / ดู 211 ครั้ง )
16 ม.ค. 63 เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และรางวัลครูดี ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจิรศาส
( จำนวน 4 รูป / ดู 183 ครั้ง )
11 ม.ค.63 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอโยธยา
( จำนวน 4 รูป / ดู 136 ครั้ง )
10 ม.ค.63 อบรม Early intervention และ เทคนิคทางการศึกษาพิเศษ
( จำนวน 5 รูป / ดู 127 ครั้ง )