ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 หมู่ 5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร 035-881553 โทรสาร 035-881554ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(หน่วยบริการอุทัยและบางปะอิน) 02 ก.พ. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งคนขับรถ (หน่วยบริการพระนครศรีอยุธยา) 20 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการพระนครศรีอยุธยา) 25 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการวังน้อย) 25 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการอุทัย) 11 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการมหาราช) 11 ต.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 17 ส.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เลือกสรรเป็นลูกจ้างสัญญาแบบจ้างเหมาบริการโดยไม่ผูกงบประมาณไว้ก่อน ตำแหน่งคนงาน(คนครัว) 1 อัตรา 19 ก.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขอรับสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 05 พ.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 เม.ย. 65
การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศค่าเป้าหมายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร สาระ เกร็ดความรู้
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลงานทางวิชาการ
“ผลของการใช้ชุดฝึกเดินต่อความสามารถในการเดินของเด็กสมองพิการ”
“ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสระ” ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาเด็กชายวชิรวุฒ เสนะวีระกุล
รายชื่องานวิจัยของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ CAI เรื่องการจำแนกสัตว์ นักเรียนที่มีคว
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล


ผลงานวิจัย ปี 2563
ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะบื่อการเรียน CAI ในการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการจับคู่สัตว์และอาหารสัตว์ของนักเรียนออทิสติก
ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดพฤติกรรมซ้ำๆของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาทักษะการล้างจานเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนมะม่วง โดยใช้โปรแกรม Task Analysis
ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมล้อเลื่อนฝึกเดิน (Wheel Walker) เพื่อพัฒนาความสามารถของการเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับชั้นแตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว โดยใช้สื่อการสอน ตารางผลไม้ 9 ช่อง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย: การศึกษารายกรณี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลงานวิจัย ปี 2564
ผลการส่งเสริมทักษะการระบายสีภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของนักเรียนบกพร่องทาง สติปัญญา
การแก้ปัญหาเด็กไม่รู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10 โดยใช้ชุดการสอนการรู้ค่าจำนวนตัวเลขของนักเรียนออทิสติก
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลต่อการนั่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
การศึกษาความสามารถในการแกะกระดุมของนักเรียนพิการซ้อนโดย ใช้ชุดฝึกการแกะกระดุม
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา เรื่อง การสังเกตภาพตัดต่อของเด็กออทิสติก โดยใช้ชุดภาพตัดต่อผลไม้
ผลงานวิจัย ปี 2565
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร
นางอำไพพิศ บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2013
ปรับปรุง 02/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 543083
Page Views 930054
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเรื่องใดมากทีสุด
ภูมิทัศน์มีความสวยงาม
คุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณภาพของบุคลากร
ดูผลโหวด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 หมู่ 5   ตำบลหันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
เบอร์โทรศัพท์ 035881553