ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(หน่วยบริการอุทัยและบางปะอิน) (อ่าน 52) 02 ก.พ. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งคนขับรถ (หน่วยบริการพระนครศรีอยุธยา) (อ่าน 205) 20 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการพระนครศรีอยุธยา) (อ่าน 149) 25 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการวังน้อย) (อ่าน 131) 25 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการอุทัย) (อ่าน 115) 11 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการมหาราช) (อ่าน 114) 11 ต.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 463) 17 ส.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เลือกสรรเป็นลูกจ้างสัญญาแบบจ้างเหมาบริการโดยไม่ผูกงบประมาณไว้ก่อน ตำแหน่งคนงาน(คนครัว) 1 อัตรา (อ่าน 246) 19 ก.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขอรับสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1249) 05 พ.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 371) 26 เม.ย. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 377) 26 เม.ย. 65
แก้ไขประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 265) 07 เม.ย. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 347) 04 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ตำแหน่งคนครัว 1 อัตรา (อ่าน 254) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1067) 09 ส.ค. 64
ชะลอการเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 14 ก.ค. 64 (อ่าน 508) 29 มิ.ย. 64
ชะลอการเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 444) 12 มิ.ย. 64
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา "สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19" (อ่าน 357) 25 พ.ค. 64
ประกาศเรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 708) 11 พ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 682) 12 มี.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 332) 30 ม.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การปิดเรียนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 353) 04 ม.ค. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 361) 10 ก.ค. 63
ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ (อ่าน 389) 02 ก.ค. 63
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 385) 29 พ.ค. 63
ขั้นตอนการให้บริการนักเรียนรูปแบบ Online ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 667) 14 เม.ย. 63
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท (อ่าน 730) 14 เม.ย. 63