ภาพกิจกรรม
17-18 มีนาคม 2565 นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
วันที่ 17-18 มีนาคม 2565
 
นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสาวอชิรา อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฯ
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 54 คน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้บริหารได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,18:51   อ่าน 21 ครั้ง