ภาพกิจกรรม
29 มีนาคม 2565 จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รอบสำหรับครูการศึกษาพิเศษ จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 มีครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 46 คน โดยมีนางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน และนางสาวอชิรา อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานการจัดการอบรม
ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการฯ และท่านรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักในหัวข้อ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และ สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetiing
ณ ห้องประชุมอโยธยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังห
วัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,18:54   อ่าน 20 ครั้ง