ภาพกิจกรรม
18 เมษายน 2565 จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"รุ่นที่ 2
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 2 รอบสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 69 คน
ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการอำไพพิศ บุนนาค และ ท่านอชิรา อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักในหัวข้อ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และ สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetiing
 
ณ ห้องประชุมอโยธยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2566,18:57   อ่าน 23 ครั้ง