ผลงานวิจัย ปี 2563
การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว โดยใช้สื่อการสอน ตารางผลไม้ 9 ช่อง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย: การศึกษารายกรณี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว โดยใช้สื่อการสอน ตารางผลไม้ 9 ช่อง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย: การศึกษารายกรณี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศรินทรรัตน์ สกุลปทุมทอง
 
ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,23:28   อ่าน 401 ครั้ง