ผลงานวิจัย ปี 2564
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา เรื่อง การสังเกตภาพตัดต่อของเด็กออทิสติก โดยใช้ชุดภาพตัดต่อผลไม้
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา เรื่อง การสังเกตภาพตัดต่อของเด็กออทิสติก
โดยใช้ชุดภาพตัดต่อผลไม้
 
ผู้วิจัย นางวิจิตรา คงเกตุ
 
ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,11:01   อ่าน 169 ครั้ง