ผลงานวิจัย ปี 2564
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลต่อการนั่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลต่อการนั่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้วิจัย นางสาวพัชรา หงส์จันดา
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,11:02   อ่าน 152 ครั้ง