ข่าวสาร สาระ เกร็ดความรู้
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 989) 07 ก.ค. 58
แผ่นผับ แนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 960) 10 ธ.ค. 57
การดูแลช่วยเหลือเด็กบกพร่องการเรียนรู้ (อ่าน 919) 10 ธ.ค. 57
การดูแลช่วยเหลือเด็กกรณีถูกครอบครัวทอดทิ้ง (อ่าน 875) 10 ธ.ค. 57